SEEQ 3S

Effectieve zorgverlening vereist uitgebreide kennis en het kunnen implementeren van de principes van Value Based Healthcare en de 'Triple Aim'; 'De zorgervaring verbeteren, de gezondheid van de bevolking verbeteren en de kosten verlagen'. De implementatie van deze principes hebben wij samengevat in onze aanpak; See, Set & Sustain.

SEE2

SEE

Hoe kun je verbeteren als je niet weet waar je staat? Het begint allemaal met een gedegen nulmeting om de pijnpunten in uw context naar boven te halen. Waar staat waarde voorop en waar vinden we juist voornamelijk verspilling? Deze nulmeting voeren we uit door middel van een data analyse en een Quick scan vragenlijst. Uit deze nulmeting komen de afwijkingen duidelijk naar voren.

Nu we het project meer afgebakend hebben gaan we het proces in kaart brengen door middel van procesmapping. Samen met uw medewerkers bepalen we gedetailleerd hoe het proces loopt en waar de knelpunten zich bevinden. Uiteindelijk levert dit een Value Stream Map op van uw huidige situatie wat het vertrekpunt is om de verbeteringen te bepalen.

SET2

SET

Met de Value Stream Map in hand gaan we beoordelen hoe we de geconstateerde verspillingen en niet waarde toevoegende activiteiten kunnen elimineren. Tegelijkertijd stellen we ons de vraag; wat is nu echt waarde toevoegende zorg voor de patiënt? Je kunt namelijk perfect georganiseerde niet waarde toevoegende zorg bieden, dat is niet wat we willen.

Voor beide zaken faciliteren we het proces van het bedenken van optimalisaties. Hierbij kunnen wij onze jarenlange ervaring en expertise inzetten om uw medewerkers te sturen naar een gedragen resultaat. Vaak kunnen we ook best practices aandragen die gebruikt worden in andere ziekenhuizen zodat het wiel niet telkens opnieuw uitgevonden hoeft te worden.

 Aan het einde van deze fase hebben we het proces opnieuw ingericht en de optimalisaties geïmplementeerd.

SUSTAIN2

SUSTAIN

Het standaardiseren en borgen van de vernieuwingen is cruciaal om een terugval te voorkomen en door te kunnen ontwikkelen richting de toekomst. Maar hoe doe je dat nu precies zonder dat je doorslaat en een bureaucratisch systeem inricht?

Wij geloven dat dit de meest cruciale fase is binnen verandertrajecten. Iedereen moet het geoptimaliseerde proces kunnen monitoren en ingrijpen op het moment dat er afwijkingen zijn. Hiervoor gebruiken we dashboards waarop we realtime data kunnen laten zien over de prestaties van uw processen. Of we richten procesborden in waarop uw medewerkers zelf kunnen bijhouden hoe het proces loopt en afwijkingen signaleren.

Door standaardisatie en het borgen van de verbeteringen ontstaat een fundament om weer nieuwe optimalisaties door te voeren.

Contact

SEEQ.solutions

 

Bezoekadres:

Danielsweg 12, 4451 HP Heinkenszand

 

  +31 6 22 78 11 56

  info@seeq.solutions

 

© 2019 SEEQ.solutions | Webdesign & Realisatie: VisieCom